KSZ eBox burger

Algemene informatie

De eBox Burger is een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen afkomstig van overheidsinstellingen of organisaties belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang.

Voordelen voor de burger

 • uw persoonlijke, elektronische brievenbus om officiële documenten te ontvangen
 • altijd en overal toegankelijk via een internetverbinding
 • met een ingebouwd e-mailalarm om u te verwittigen bij een nieuw document
 • 100% veilig, enkel uzelf kunt met uw persoonlijke eID inloggen
 • 100% milieubewust, minder papierverspilling
 • 100% gratis

Voordelen voor de overheidsinstellingen en organisaties

 • een beveiligde verzending van officiële documenten naar de burger
 • snel en betrouwbaar
 • uw identiteit als afzender staat duidelijk vermeld bij de overgemaakte documenten
 • een aanzienlijke besparing op papieren afdrukken en verzendingen

Gebruik

Overheidsinstelling en organisatie

De organisatie die de eBox wenst te gebruiken voor het versturen van officiële documenten naar de burger, dient een aanvraagformulier in te vullen. (rubriek Zie ook om de formulier te vinden)

Elke aanvraag zal gevalideerd en goedgekeurd moeten worden om toestemming te krijgen om te publiceren.

Een document wordt gepubliceerd in de eBox door gebruik te maken van een webservice SOAP via een beveiligd verzendkanaal, alleen toegankelijk door bevoegde afzenders. Het is de afzender van het document die bepaalt hoelang het document in de eBox van de burger beschikbaar blijft. Na afloop van de geldigheidsduur, wordt het document automatisch uit de eBox verwijderd.
De afzender heeft ook de mogelijkheid om een bewijs van levering te krijgen door de webservice voor aangetekend schrijven te gebruiken.

Burger

Elke burger beschikt over een eigen eBox. De eBox is strikt persoonlijk en beveiligd. Andere personen hebben dus in geen geval toegang tot uw eBox.
Door officiële documenten naar uw eBox te versturen, kunnen de overheidsinstellingen en organisaties sneller en eenvoudiger informatie met u uitwisselen. U kunt in uw eBox enkel documenten ontvangen. In elk document staan wel de contactgegevens vermeld van de organisatie die het document heeft verstuurd zodat u hen kunt contacteren.
Na verloop van tijd, zal het document automatisch uit uw eBox verwijderd worden. Het is de afzender van het document die bepaalt hoelang het document in uw eBox beschikbaar dient te blijven. Indien u het document wil bewaren, kunt u het document downloaden.

Als u toegang wilt krijgen tot uw eBox, volstaat het om u aan te melden op My e-Box. Bij uw eerste bezoek, zal u worden gevraagd om een e-mailadres te registreren. Via dit e-mailadres wordt u verwittigd dat een nieuw document op u wacht in uw eBox. U krijgt ook een melding via e-mail wanneer een ongelezen document uit uw eBox zal worden verwijderd. Dergelijke meldingen per e-mail wordt één keer per dag verstuurd.

eBox burger en Covid-19

De eBox Burger wordt in het kader van de strijd tegen Covid-19 gebruikt om de gewestelijke gezondheidsinspecteurs in de mogelijkheid te stellen een quarantaineattest te versturen naar de betrokken eBoxen van de burgers.

Vanaf 1 juli ‘covid safe’ reizen in de EU met het COVID-certificaat – ook beschikbaar via de eBox burger

Wie dit wenst, kan een certificaat (van vaccinatie, test of herstel) ontvangen in de eBox burger. Om dit aan te vragen bel je naar een regionaal callcenter waar je je rijksregisternummer opgeeft.

De callcenters:

 • Vlaanderen: 078-78 78 50 (9u-19u op weekdagen)
 • Brussel: 02-214 19 19 (9u-19u30 op weekdagen, 10u-19u30 in het weekend en op feestdagen)
 • Duitstalige Gemeenschap: 0800-23 0 32 (9u-17u op weekdagen)
 • Wallonië: 071-31 34 93 (9u-19u van maandag tot en met zaterdag)

De callcenters kunnen geen gegevens van personen inkijken of doorgeven. Zij kunnen wel de opdracht geven om een certificaat voor een specifiek rijksregisternummer via de eBox burger te versturen. Eén persoon kan meerdere certificaten hebben. Per vaccinatie en per test wordt er een certificaat aangemaakt. De vaccinatiecertificaten vermelden ook voor welke vaccinatie het certificaat wordt uitgereikt, bijvoorbeeld of dit de eerste of de tweede dosis betreft van een type vaccin. Elke vaccinatie genereert dus een nieuw certificaat. Een certificaat kan worden bewaard als PDF-document op je smartphone, in de mobiele app CovidSafeBE of kan ook afgedrukt worden.

Technische documentatie

eBox Message

Voorwaarden

Juridisch kader elektronische zending

KSZ-wet -art.14

KSZ-wet -art.14bis

Juridisch kader elektronisch aangetekend schrijven

KSZ-wet -art2bis

Wet modernisering 24 februari 2003: art.4/2

 

beveiligde, elektronische brievenbus waarin de burger allerlei officiële documenten kan ontvangen

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be

Zie ook

Afspraken verzenders/KSZ/BOSA
eBox burger afspraken

Formulier
Aanvraagformulier voor de publicatie in de KSZ eBox burger 

FAQ Mijn eBox burger
FAQ Verzender van de eBox burger

Web site
Doemaardigitaal.be/ebox
Activeer je eBox

 

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be