CareerBreak

de dienst CareerBreak laat de uitwisseling van gegevens inzake loopbaanonderbrekingen toe tussen de verschillende regionale diensten-integratoren en de RVA via de KSZ