CbssPersonService

de dienst CbssPerson laat toe om, op basis van een INSZ of een fonetische opzoeking, in de KSZ-registers de persoonsgegevens van een persoon op te halen, nieuwe dossiers aan te maken, persoonsgegevens te wijzigen of vervangingsvoorstellen te doen
5 functionaliteiten zijn beschikbaar :

  1.  opzoeken op INSZ (searchPersonBySsin),
  2.  fonetische opzoeking (searchPersonPhonetically),
  3.  bijwerking persoonsgegevens in de KSZ-registers (update),
  4.  registratie van een nieuwe BIS-persoon (registerPerson),
  5.  vervanging van een INSZ van een BIS-persoon door een ander INSZ (replaceSsin)