EnterpriseRegister

het doel van de dienst EnterpriseRegister is het ophalen van wettelijke informatie bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)