HDIAllowance

de dienst HDIAllowance biedt de mogelijkheid aan het RIZIV om de gegevens inzake periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van ziekte (of andere inactiviteit) te raadplegen op kwartaalbasis.