ConsultPensionRegister

de dienst ConsultPensionRegister laat toe het pensioenkadaster te raadplegen
3 types van raadpleging zijn mogelijk: 1) de rechten, 2) de rechten + een minimum aan betalingsgegevens, 3) de rechten + een maximum aan betalingsgegevens